Strona główna O Studium

Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu jest niepubliczną szkołą zawodową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 142 kształcącą w zawodzie: animator kultury. Szkoła powołana została na podstawie art. 82 Ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Studium działa od 2000 r.

   

 

 

 

Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu proponuje kształcenie:

- w zawodzie ANIMATORA KULTURY
  (prowadzenie amatorskich zespołów teatralnych; organizowanie imprez kulturalnych; zarządzanie kulturą)

 

    

 

- ROCZNY SPECJALISTYCZNY KURS TEATRALNY

 Szczególnie polecany:

- osobom przygotowującym się do zdawania egzaminów na wyższe uczelnie artystyczne
- nauczycielom
- instruktorom Domów Kultury
- pracownikom socjalnym

(prowadzenie teatrów szkolnych, młodzieżowych i innych form aktywności teatralnej)

 

 

 

 

 ORGANIZACJA NAUKI:

 

  •  Kadrę Studium stanowią profesorzy Wyższych Uczelni, oraz czynni zawodowo aktorzy teatrów z Torunia, Wrocławia, Gdyni i Warszawy.

 

  • Program Studium obejmuje podstawowy pakiet zajęć, pozwalający na rozwijanie umiejętności aktorskich i wiedzy o teatrze, do których zaliczają się: 

 

Reżyseria małych form teatralnych
Plastyka ruchu 
Piosenka aktorska
Podstawowe zadania aktorskie 
Od dramatu ku teatrowi 
 

Dodatkowo, oferta edukacyjna poszerzona jest o liczne warsztaty, pogłębiające wiedzę specjalistyczną, między innymi:

Kostium
Charakteryzacja
Emisja głosu
Kultura ludowa
Pedagogika zabawy
Pantomima
Cyrk 

 

Ilość godzin wynosi ok 250 (w zależności od liczby weekendów w miesiącu). Wymiar godzinowy poszczególnych zajęć uzależniony jest możliwości wykładowców. Zajęcia z podstawowego pakietu realizowane są w wymiarze od 25 do 65 godzin, w zależności od przedmiotu. Zajęcia warsztatowe obejmują od 5 do 15 godzin. Studium zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia warsztatu w razie trudności z jego realizacją.

 

  • Zajęcia odbywają się w pracowniach technicznych, salach prób i na scenie teatru Studium.

 

 

 

  • Nauka w Policealnym Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych odbywa się w systemie zaocznym (sobota - niedziela; zjazdy dwa razy w miesiącu).